Wkra
Wkra (Nida, Działdówka) jest rzeką w północno-wschodniej Polsce, dopływ Narwi. Jest rzadkim przykładem polskiej rzeki, która z powodu przepływania licznych granic historycznych i administracyjnych posiada dziś trzy odmienne nazwy wzdłuż swojego biegu. Swój początek bierze koło Nidzicy, stąd początkowo w górnym biegu zwana Nidą, dalej w biegu środkowym Działdówką (niemiecka nazwa brzmi Soldau).

Długość: 249 km
Powierzchnia dorzecza: 5,3 tys. km2

We wsi Nowy Dwór poprzez bezimienny ciek Wkra bifurkuje do dorzecza rzeki Wel. Przebieg meandrowaty. Wkra stanowi szlak kajakowy, jednakże w dolnym biegu ze względu na dość monotonny charakter, nie jest zbyt atrakcyjna dla kajakarzy.

Główne miejscowości nad Wkrą:

Działdowo
Bieżuń
Radzanów
Strzegowo
Glinojeck
Sochocin
Joniec
Pomiechówe

autor:gibos{jcomments on}